Kunstig intelligens og digital markedsføring

Det foregår en kontinuerlig teknologisk fremvekst i samfunnet. Teknologien fornyer seg hele tiden og endrer måten vi menneske lever og gjør ting. En av de mest aktuelle teknologiske frembruddene er kunstig intelligens (KI). Når en forestiller seg kunstig intelligens ser man kanskje for seg en menneskeliggjort robot, slik det ofte blir fremstilt i fiksjonelle bøker …