Teknologi- Ansvarlig forbruk og produksjon av kjøtt i fremtiden

FNs bærekraftsmål er en verdens felles arbeidsplan mellom alle land for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål som fungerer som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.  

FNs bærekraftmål 12 – ansvarlig forbruk og produksjon 

Et av de største utslippene som har innvirkning på klima er kjøttproduksjon. Dyrehold til matproduksjon står for bortimot 15 prosent av de globale menneskeskapte klimautslippene i verden. I tillegg til Co2 og metan utslipp krever kjøttproduksjonen store landområder, vann og andre ressurser. FN mener det globale kjøttforbruket må ned hele 60%.  

I Norge har kjøttforbruket doblet seg de siste 50 årene. Den letteste løsningen på problemet hadde vært hvis alle stoppet å spise kjøttprodukter, men så enkelt er det ikke. Det hadde påvirket næringslivet som hadde hatt negative ringvirkninger på folk sitt liv. Det er allmennkjent at å spise mindre kjøtt er både bedre for miljø og helse.  

De siste årene har det vært mer fokus på å spise mindre kjøtt og det er flere som har kuttet ned kjøttkonsumet. Allikevel er det faktorer som historie, kultur, holdninger og tilgjengelighet som konkurrerer med miljøhensynet.  

Datateknologiens innovasjoner har skapt ulike løsninger på “problemer” (behov) innenfor mange ulike felt. De fleste formene for teknologi har hatt sin begynnelse der folk vantro ristet på hoder over utviklernes ideer om teknologiens fremtid. Internettet, datamaskiner, smarttelefoner og roboter er eksempler på dette. I dag er dette teknologier som er sterkt etablert i samfunnet og hjemmene våre som vi benytter oss av hver dag.  

Finnes det teknologi som kan minske klimautslippene knyttet til kjøttproduksjon? 

3D-printing er en teknologi som har vokst frem de siste 30 årene. Additiv produksjon er teknikker som bygger objekter i fast materiale med utgangspunkt i en tredimensjonal digital modell. Materialtyper som har vist seg å være mulig å produsere i 3D-printing er ulike polymerer og plaststoffer, metaller, legeringer, keramer og kompositter, næringsstoffer og biologisk materiale.  

Per i dag er det meste 3D-printing innenfor mat ulike former for konditorkunst og det brukes først og fremst til å lage estetiske matretter. Matproduksjonen i dag er i grunn nokså lik prinsippene bak 3D-printning som masseproduksjon av matvarer på samlebånd. Derimot vil nok ikke industrien slik den er i dag dratt noe særlig nytte av å 3D-printe matvarer, men på sikt kan det være et marked for å produsere råstoffer til 3D-printere. Etter hvert kan det være mulig å designe maten på molekyl-nivå der man vil kunne bygge molekyl på molekyl. For eksempel bygger man på fett, proteiner, forskjellig krydder av ulike andeler hvor disse skal fordeles i for eksempel et kjøttstykke. Da kan man tilpasse etter både konsistens og smak, og kunne lage kjøtt med presisjon. Dersom 3d-printere for mat blir allmenngyldig og en fast inventar hos produsenter åpner det for produksjon av matvarer som er skreddersydd etter behov og ønsker i samfunnet. Det kan føre til å minske flerproduksjon og transsportledd som gjør at man bruker mindre emballasje, begrenser forurensende utslipp og matsvinn. På denne måten kan 3d-printing være mer miljøvennlig. Kanskje vil det til og med bli mulig å produsere matretter ut fra andre materialer i fremtiden. Der man kombinerer kunstig dyrket biologisk materiale med 3D-printing som for eksempel kunstig kjøtt, som tilfredsstiller forbrukerens krav til konsistens og smak. Dersom man også kan påvirke næringsinnholdet og beholde smaken kan det være fordeler for både miljø og helse.  

Join the Conversation

1 Comment

  1. Hei,

    Så fint at du har valgt å ta utgangspunkt i FNs bærekraftsmål nr 12, det er høyst relevant.

    Jeg anbefaler deg å ta en titt på kommentarene jeg har gitt deg tidligere for videre forbedring! I tillegg er det veldig viktig få på plass en referanseliste til neste gang.

    Lykke til med eksamensoppgaven!

    Thea K, studentassistent

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *