Kunstig intelligens og digital markedsføring

Det foregår en kontinuerlig teknologisk fremvekst i samfunnet. Teknologien fornyer seg hele tiden og endrer måten vi menneske lever og gjør ting. En av de mest aktuelle teknologiske frembruddene er kunstig intelligens (KI). Når en forestiller seg kunstig intelligens ser man kanskje for seg en menneskeliggjort robot, slik det ofte blir fremstilt i fiksjonelle bøker og filmer. Sett bort i fra fantasiens verden er KI datasystemer utviklet til å utføre oppgaver som normalt krever menneskelig intelligens. KI er et verktøy som i stor grad har påvirket digital markedsføring. I dag er det mange bedrifter og markedskommunikatører som bruker KI, og det er flere og flere som tar i bruk intelligente teknologiske løsninger. Disse løsningene av KI er datasystemer som kan brukes til å behandle, forstå og få innsikt i kundedata eller trender som kan påvirke markedsføringsstrategier. Med KI-verktøy kan man bruke data til å samle informasjon om kunder, for deretter å kunne tilpasse markedskommunikasjonen på best mulig måte til målgruppen(ene) effektivt. I dag bruker derfor mange markedsførere KI i økende grad til å analysere mer taktiske oppgaver som ikke er avhengig av menneskelig egenskaper. For eksempel Google Analytics bruker KI som gir innsikt i nettside-data. Det kan gi informasjon om antallet besøkende en nettside har over utvalgt periode, uregelmessigheter i brukere, trafikk, inntekt, konverterte besøkende og mer. Ved å integrere KI i digitalmarkedsføring kan bedrifter forutsi kundeatferd og forme markedskommunikasjonen sin slik at det kan resultere i positive resultater. I tillegg kan KI utvikle strategier som sikrer effektiv markedsføring. I en verden med digital markedsføring kan KI effektivisere og optimalisere markedskommunikasjon, samt se bort ifra risikoen for menneskelige feil. Selv om digital markedsføring fremdeles er avhengig av menneskelig intellekt, er KI i stand til å innhente informasjon kun ved bruk av data. Derimot er KI ikke kapabel av den menneskelige kontakten. Forståelse, medfølelse og sympati er følelser data “foreløpig” ikke kan generere, hvilket er unikt med mennesket. Men hvem vet, kanskje dette er følelser KI er i stand til å utøve i fremtiden.  

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *