Zalando – bærekraftig arbeid

Zalando headquarters in Berlin, Germany zalando stock pictures, royalty-free photos & images

Undersøkelser viser at selskaper som stadig er på utkikk etter muligheter til å endre og omforme sin forretningsmodell, oppnår raskere vekst og høyere markedsandel enn de som ikke gjør forandringer. Behovet for å innføre mer bærekraftig forretningsmodeller har blitt et viktig tema for mange bedrifter. I mange industrier er måten driften påvirker klima og miljø et viktig tema. På den ene siden skal bedrifter møte kravene i reglementet om å drive en sirkulærøkonomisk bedrift, samtidig som en skal møte forbrukerens behov som legger betydelig press på selskaper om å handle forsvarlig. Mange forbrukere er blitt mer oppmerksomme på sine forbrukermønstre og hvordan dette påvirker samfunnet og klima. (Magma, 2016).  

En av mange industrier som påvirker samfunnets klima og miljø er klesbransjen. Hvordan de ulike bedriftene innenfor industrien tilpasser seg  samfunnet og operere bærekraftig differensierer fra de ulike bedriftene. For eksempel Zalando, er en digital nettbutikk som selger klær over internett. Zalando er et selskap innenfor klesbransjen som har satset stort på å være en bærekraftig moteplattform. Deres visjon er å være en bærekraftig moteplattform med nettopositiv innvirkning på mennesker og planeten. Hvilket betyr at de ønsker å gi mer tilbake enn de tar fra samfunnet og miljøet. (Innomag, 2021). Zalandos direktør for bærekraft Heiny rapporterte i 2021 at zalandos kunder er mer opptatt av bærekraft enn tidligere, hvorav 50% kjøpte ett eller flere bærekraftige produkter i 2020 sammenlignet med kun 18% i 2019. (Innomag, 2021). For Zalando er det viktig å skape en videre vekst i salg av bærekraftige varer. Som en del av målsetningen om å gi mer tilbake til enn de tar har selskapet satt seg flere mål de jobber mot å oppnå innen 2023.  

Planeten 

For å bidra i arbeidet mot forurensende forbruk og spare planetens uholdbare bruk av ressurser som påvirker klima har Zalando satt seg følgende mål: 

 • Innen 2025 skal de ha nådd vitenskapsbaserte mål om å redusere karbonutslipp i tråd med Parisavtalen, inkludert en 80 % reduksjon i utslippene fra deres egen virksomhet sammenlignet med 2017. 
 • Innen 2023 vil de designe emballasjen sin for å minimere avfall og holde materialer i bruk, spesielt eliminere engangsplast. 

Prestasjoner så langt:  

 • I 2020 hentet de 100 % fornybar elektrisitet og reduserte utslippene fra egen virksomhet med 64 % sammenlignet med 2017. 
 • I 2020 reduserte de mengden engangsplastemballasje per vare som ble sendt med 22 %. 87 % av emballasjen deres var laget av resirkulerte materialer. 

Produkter 

For å påvirke folk til å ta mer bærekraftig valg når de handler har Zalando satt seg følgende mål: 

 •  Innen 2023 skal de generere 25% av GMV (Gross Merchandise Volume) med mer bærekraftige produkter. 
 • Innen 2023 skal de bruke sirkularitetsprinsippene og forlenge levetiden til minst 50 millioner moteprodukter. 

Prestasjoner så langt: 

 • Lansert bærekraftflagget i motebutikken deres for å hjelpe kundene med å finne mer bærekraftige varer, og tredoblet deres bærekraftige motesortiment mellom 2019 og 2020. 
 • Kundene kan finne mer bærekraftig mote fra mer enn 500 merker hos Zalando. Med mer enn 140 000 varer er sortimentet deres et av de største i Europa. 
 • Deres private merke Zign har vært fullt dedikert til bærekraft siden sommeren 2020. 
 • De lanserte sin første Circularity-strategi i 2021. 
 • De har gjort det enklere for kunder å gjenbruke og videreselge klærne sine. I 2020 forlenget de levetiden til mer enn 340 000 produkter gjennom deres videresalgsplattform, Zalando Zircle. 

Personer 

For å bidra til gode etiske standarder og være med på å løse utfordringene knyttet til menneskerettigheter i moteindustrien har de satt seg følgende mål:  

 • Innen 2023 skal de kontinuerlig øke deres etiske standarder og kun jobbe med partnere som følger dem. 
 • Innen 2023 skal de ha støttet 10 000 personer i arbeidsstyrken ved å tilby kompetansemuligheter som samsvarer med fremtidige arbeidskrav. 

Prestasjoner så langt: 

 • De er en del av Sustainable Apparel Coalition og bruker deres uavhengige verktøy for å vurdere sine egne etiske standarder. Zalando var den første forhandleren som brukte SACs oppdaterte versjon av Higg Brand & Retail Module (Higg BRM) for å gjøre bærekraftsvurderinger obligatorisk for merkevarer som selges på deres plattform. 
 • I 2020 ga de 1 355 personer kompetansemuligheter som matcher fremtidige arbeidskrav. 

(Zalando, 2022).  

Magma (2016) Fremtiden for foretningsinnovasjon i Norge. Tilgjengelig fra: https://old.magma.no/fremtiden-for-forretningsmodellinnovasjon-i-norge (Hentet: mars 2022). 

Innnomag (2021) Zalando satser sterkt på å bli en bærekraftig moteplattform. Tilgjengelig fra: https://www.innomag.no/zalando-satser-sterkt-pa-a-bli-en-baerekraftig-moteplattform/ (Hentet: mars 2022).  

Zalando (2022) do.more – Our sustainability Strategy. Tilgjengelig fra: https://corporate.zalando.com/en/sustainability/domore-our-sustainability-strategy (Hentet: mars 2022). 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *