FNs bærekraftmål – klesbransjen

Å drive bærekraftig har blitt, og blir mer og mer relevant for bedrifter ettersom verden står overfor store endringer i miljø og klima. Klimaendringer er i ferd med å bli en vesentlig del av risikobildet for næringslivet og det har derfor blitt avgjørende for bedrifter å forstå hvordan klimarisiko påvirker deres forretningsmodeller, lønnsomhet og ikke …

Zalando – bærekraftig arbeid

Undersøkelser viser at selskaper som stadig er på utkikk etter muligheter til å endre og omforme sin forretningsmodell, oppnår raskere vekst og høyere markedsandel enn de som ikke gjør forandringer. Behovet for å innføre mer bærekraftig forretningsmodeller har blitt et viktig tema for mange bedrifter. I mange industrier er måten driften påvirker klima og miljø …

Beslutningsreise

Digitale innovasjoner har endret måten vi mennesker handler på. Måten bedrifter kommuniserer med og selge til kunder skjer i mye større grad i et samspill mellom tradisjonelle og nye digitale kommunikasjonskanaler, også kalt omnikonsept. Gjennom digitale kanaler har kunder fått nye måter å få tilgang på informasjon om produkter, priser, leveringer og lignende. En stor …