Digital markedsføring- digital økonomi og forretningsmodeller

I første del av emne Digital markedsføring har jeg blitt undervist i ulike aspekter knyttet til hvordan teknologi påvirker individ og samfunn. Digitaliseringen som foregår rundt oss har stor innvirkning på nye markeder og forretningsmodeller, hvilket følger med fordeler og ulemper (konsekvenser). Innenfor digital økonomi og forretningsmodeller har vi vært gjennom flere temaer; Kunstig intelligens, 3D-pritning, disruptive endringer, …