Teknologi- Ansvarlig forbruk og produksjon av kjøtt i fremtiden

FNs bærekraftsmål er en verdens felles arbeidsplan mellom alle land for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål som fungerer som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.   FNs bærekraftmål 12 – ansvarlig forbruk og produksjon  Et av de største utslippene som har innvirkning på klima …

Internett- konsekvensene rundt filterbobler og ekkokammre

Internettet har hatt en stor påvirkning på kommunikasjon i menneskets historie. Gjennom søkemotorer er det mulig å få tilgang til informasjon på kun få sekunder. Og kommunikasjonen har økt både privat, profesjonelt og offentlig gjennom sosiale nettverk. Internettet har en rekke fordeler på mange områder, men når det gjelder kommunikasjon på internett fører det også med konsekvenser.   Filterboble …

Tise- platformtjensten som endret gjenvinning og gjenbruk av klær og interiør

Den digitale utviklingen i samfunnet har hatt stor påvirkning på næringslivet i Norge og hele verden. Fremveksten av digitale plattformer har ført til nye forretningsmodeller og større markeder innenfor mange ulike sektorer. De digitale plattformene har bidratt til økt produktivitet, tilgang, tilfredshet og brukervennlighet. En norsk digital plattformtjeneste som har hatt stor suksess på disse områdene og bidratt til …

AR teknologi truer markedet

Nye markeder og forretningsmodeller utvikles fra nye teknologiske innovasjoner i samfunnet som påvirker måten vi mennesker handler på. AR er en av de nyere teknologiske innovasjonene som har påvirket bruken av tradisjonelle leverandører, transportører og andre aktører. AR står for augmented reality og betyr utvidet virkelighet. AR er teknologi som kombinerer data/informasjon fra den virkelige verden med virtuell data. …

STUDIETEKNIKK  Hvorfor er det viktig å skrive notater?  Du har fått i oppgave å skrive en oppgave basert på pensum som har blitt undervist i forelesningen. Når tenker på det du har lært husker du nesten ingenting. Tankene dine var på et helt annet sted under forelesningen. Det var tanker som “hva skal jeg spise til …

Kunstig intelligens og digital markedsføring

Det foregår en kontinuerlig teknologisk fremvekst i samfunnet. Teknologien fornyer seg hele tiden og endrer måten vi menneske lever og gjør ting. En av de mest aktuelle teknologiske frembruddene er kunstig intelligens (KI). Når en forestiller seg kunstig intelligens ser man kanskje for seg en menneskeliggjort robot, slik det ofte blir fremstilt i fiksjonelle bøker …