Bedrifters fordeler med å migrere Google Analytics 

Teknologiens utvikling har skapt en stor digital transformasjon i samfunnet. Dette har ført til nye forretningsmodeller hvor av både flere eksisterende og nye bedrifter benytter seg av digitale tjenester gjennom internett. For at hver enkelt bedrift skal kunne hevde seg på best mulig måte på sitt område er Google Anlytics et godt verktøy. Å migrere Google Analytics i …

FNs bærekraftmål – klesbransjen

Å drive bærekraftig har blitt, og blir mer og mer relevant for bedrifter ettersom verden står overfor store endringer i miljø og klima. Klimaendringer er i ferd med å bli en vesentlig del av risikobildet for næringslivet og det har derfor blitt avgjørende for bedrifter å forstå hvordan klimarisiko påvirker deres forretningsmodeller, lønnsomhet og ikke …

Zalando – bærekraftig arbeid

Undersøkelser viser at selskaper som stadig er på utkikk etter muligheter til å endre og omforme sin forretningsmodell, oppnår raskere vekst og høyere markedsandel enn de som ikke gjør forandringer. Behovet for å innføre mer bærekraftig forretningsmodeller har blitt et viktig tema for mange bedrifter. I mange industrier er måten driften påvirker klima og miljø …

Beslutningsreise

Digitale innovasjoner har endret måten vi mennesker handler på. Måten bedrifter kommuniserer med og selge til kunder skjer i mye større grad i et samspill mellom tradisjonelle og nye digitale kommunikasjonskanaler, også kalt omnikonsept. Gjennom digitale kanaler har kunder fått nye måter å få tilgang på informasjon om produkter, priser, leveringer og lignende. En stor …

Digital markedsføring- digital økonomi og forretningsmodeller

I første del av emne Digital markedsføring har jeg blitt undervist i ulike aspekter knyttet til hvordan teknologi påvirker individ og samfunn. Digitaliseringen som foregår rundt oss har stor innvirkning på nye markeder og forretningsmodeller, hvilket følger med fordeler og ulemper (konsekvenser). Innenfor digital økonomi og forretningsmodeller har vi vært gjennom flere temaer; Kunstig intelligens, 3D-pritning, disruptive endringer, …

Teknologi- Ansvarlig forbruk og produksjon av kjøtt i fremtiden

FNs bærekraftsmål er en verdens felles arbeidsplan mellom alle land for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål som fungerer som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.   FNs bærekraftmål 12 – ansvarlig forbruk og produksjon  Et av de største utslippene som har innvirkning på klima …

Internett- konsekvensene rundt filterbobler og ekkokammre

Internettet har hatt en stor påvirkning på kommunikasjon i menneskets historie. Gjennom søkemotorer er det mulig å få tilgang til informasjon på kun få sekunder. Og kommunikasjonen har økt både privat, profesjonelt og offentlig gjennom sosiale nettverk. Internettet har en rekke fordeler på mange områder, men når det gjelder kommunikasjon på internett fører det også med konsekvenser.   Filterboble …

Tise- platformtjensten som endret gjenvinning og gjenbruk av klær og interiør

Den digitale utviklingen i samfunnet har hatt stor påvirkning på næringslivet i Norge og hele verden. Fremveksten av digitale plattformer har ført til nye forretningsmodeller og større markeder innenfor mange ulike sektorer. De digitale plattformene har bidratt til økt produktivitet, tilgang, tilfredshet og brukervennlighet. En norsk digital plattformtjeneste som har hatt stor suksess på disse områdene og bidratt til …

AR teknologi truer markedet

Nye markeder og forretningsmodeller utvikles fra nye teknologiske innovasjoner i samfunnet som påvirker måten vi mennesker handler på. AR er en av de nyere teknologiske innovasjonene som har påvirket bruken av tradisjonelle leverandører, transportører og andre aktører. AR står for augmented reality og betyr utvidet virkelighet. AR er teknologi som kombinerer data/informasjon fra den virkelige verden med virtuell data. …

STUDIETEKNIKK  Hvorfor er det viktig å skrive notater?  Du har fått i oppgave å skrive en oppgave basert på pensum som har blitt undervist i forelesningen. Når tenker på det du har lært husker du nesten ingenting. Tankene dine var på et helt annet sted under forelesningen. Det var tanker som “hva skal jeg spise til …